Žádost o rozvod

Žádost o rozvod se podává ve chvíli, když je manželství již v klesající spirále, která se nedá za žádných okolností napravit. Když na vás váš kdysi milovaný partner bez přestání křičí, obviňuje vás z věcí, za které nemůžete a v neposlední řadě vás podvádí, nastává čas přiklonit se k rozvodu. Na této stránce bych vám chtěl přinést co nejucelenější přehled o rozvodovém řízení, bez co nejmenších komplikací.

Rozvodové řízení to není jen žádost o rozvod, ale další stohy papírů, které je nutné vyplnit.

V žádosti o rozvod je nutné vyplnit zejména jaké manželství rozvádíte. První možnost, ta nejméně komplikovaná, je rozvod bezdětného manželství. Druhou možností je rozvod v manželství, kde se narodilo jedno nezletilé dítě, třetí varianta je, když se narodí nezletilé děti dvě a více. A poslední možností je rozvod bez zjišťování konkrétních příčin rozpadu manželství, které je asi njevíc solidární vůči manželům (jinak také zvaný smluvený rozvod).

Žádost o rozvod je úřední listina, musí mít tedy určité náležitosti, které k úřednímu dokumentu patří. Zejména se jedná o datum a důvod uzavření manželství, dále důvody skončení manželství ( v této pasáži je nutné být velmi konkrétní a vyhnout se zbytečným hanlivým poznámkám na adresu partnerovu). A poslední položkou je rozsudek. V případě, že v průběhu rozvodu probíhá i spor o děti, je nutné připojit k žádosti také návrh na úpravu výživy a výchovy dětí. Jako poslední náležitost by u žádosti o rozvod měl být oddací list, rodný list dítěte a poplatek 1000 Kč za soudí vyřízení. Rozvodovému řízení se lze vyhnout dohodou, ovšem pokud váš partner požaduje například jiné výživné na dítě, je nutné podstoupit soudní jednání. Pokud jsou ale oba partneři schopni starat se plnohodnotně o dítě je možné ratolest svěřit do střídavé péče.

Soud by měl při rozhodování o rodiči, který bude moci vychovávat potomka rozhodovat zejména pro dobro dítěte, tedy s přihlédnutím k jeho přirozeným vlohám, kvalitám a zájmům. Rodič, kterému soud ratolest „přidělí“ musí zároveň zhodnotit, jakou pečovatelskou schopnost bude rodič mít, pokud se bude o dítě starat svědomitě.