Jak podat žádost o rozvod

Pokud se chystáte podat žádost o rozvod, nyní bych vám chtěl poradit pár kroků, které by vám měly tuto žádost zpříjmenit a uychlit.

Pokud se chystáte rozvést a každý žijete v jiném koutu republiky, určující soud, ke kterému podat žádost je soud, v jehož kompetenci jste bydleli společně. Pokud máte společného potomka z manželství, v nárhu na rozvod musí být zároveň dohoda o úpravě rodičovské zodpovědnosti. V úpravě je nutné uvést v čí péči bude syn/dcera dále vychováván, jaké výživné bude platit druhý rodič a zároveň případné dny, ve kterých má otec povoleno navštěvovat svého syna, pokud jste ovšem schopni se dohodnout mimo soudně, tato položka není nezbytná.

Dohodu podepisuje vždy jen jeden z manželů, druhý se svým podpisem připojuje až u soudu. K žádosti o rozvod je zároveň nutné přiložit dohodu o majetkovém vypořádání, která musí být podepsána oběma manžely a podpisy musí být úředně ověřeny. V případě, že se vypořádávají i nemovitosti, je nutné podat žádost na katastrální úřad, který potrvdí majetkové vypořádání manželů.

Rozvody se dají velice jednoduše rozdělit podle typu rozvodu. Jako první je rozvod nesporný. Tento typ rozvodu je pro manžele asi tím nejlepším východiskem, jediné podmínky jsou, aby manželé byli svoji minimálně jeden rok a zároveň, aby spolu minimálně půl roku nežili. Druhý manžel se k návrhu musí připojit. Poté je nutno předložit: písemné smlouvy s úředně ověřenými podpisy účastníků upravující pro dobu po tomto rozvodu vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení, řípadnou vyživovací povinnost. (Tato část smlouvy je tedy fakultativní, nepovinná) Pokud se v manželství narodily děti, tak ještě, pravomocné rozhodnutí soudu o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu.

Tento typ rozvodu je ale možný pouze v případě, že se obě strany dohodnou na všech uvedených skutečnostech. Přesné formuláře lze nalézt na internetu volně ke stažení. Formuláře jsou skoro na všechno co se týká rozvodu.