Vzor žádosti o rozvod

Ukázka jak by měla vypadat žádost o rozvod:

Okresní/Obvodní soud

Adresa

Návrh na rozvod manželství

Žalobce: Karel Brož, nar. 21.1.1971, bytem Víchov, U Pily 14, PSČ 123 45

Žalovaná: Marie Brožová, roz. Hášová , nar. 25.9.1968, bytem Víchov, U Pily 14, PSČ 123 45

I.

Dne 31.6.1995 jsme s žalovanou uzavřeli manželství v obecním domě ve Víchově. V mém případě jde o manželství první, v manželčině případě o manželství druhé. V manželství se nám narodil syn Jaroslav Brož, 25.8.1998. Všichni v současné době bydlíme na adrese uvedené výše.

Důkaz: oddací list všech účastníků

II.

S žalovanou jsme se seznámili v Penzionu Rudý Blesk následně po naší společné promoci. Po dvouletém společném soužití jsme 31.6. 1995, uzavřeli manželství. Soužití bylo krásné a bezproblémové až do 25.2. 2008, kdy se žalovaná začala velice intenzivně zajímat o problematiku scientologickou církev. Její “sektářství”, které se projevovalo zejména nedostatečnou péčí o syna a o domácnost, začalo gradovat ke konci uvedeného roku. Moje prosby o společnou návštěvu psychologa nebo manželské poradny nebyli vyslyšeny a byl jsem nucen uchýlit se k tomu kroku, neboť v našem vztahu se již nenachází prvek, který pohání každý spráný vztah, tedy láska. Tento krok vyvolal u žalované hysterii a hádky, které byli i tak dost časté, se začali prohlubovat a periodicky se opakovat. Za tohoto neudržitelné stavu jsem se rozhodl, i přes manželčin nesouhlas, k rozvodu.

Důkaz: výslech účastníků

III.

Okresní (obvodní) soud v …. již rozhodl o úpravě poměrů

nezletilého syna Jaroslava pro dobu po rozvodu svým rozhodnutím sp.zn. P 2/2008 ze dne 13.2.2009, které nabylo právní moci dne 16.5.2009, a které přikládám k tomuto návrhu.

Důkaz: rozhodnutí ve věci P 2/2008

IV.

K žalované jsem ztratil poslední citové vazby a již nevidím důvod dále naše manželství prodlužovat. Bylo to by to pouze ke škodě našeho syna Jaroslava. Každý potřebujeme svůj prostor a nedá se toho docílit jinak, než rozvodem.

V.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhuji rozsudek:

Manželství žalobce Karla Brože s žalovanou Marií Brožovou, roz. Hášovou, uzavřené dne 31.6.1995, před Obecním úřadem ve Víchově, se rozvádí.

Podpis: Karel Brož